Governança Pública

Les Administracions Públiques han d'assegurar un marc normatiu estable i adaptat a les necessitats dels nostres ciutadans i empreses, que contribuïsca a  simplificar les seues relacions amb les diferents Administracions Públiques, a millorar la competitivitat de les nostres empreses i enfortir la  confiança en les institucions i en la qualitat dels servicis i decisions.

La governança suposa un canvi de paradigma en les relacions administratives, propiciant l'adopció de  polítiques públiques amb la participació de diferents sectors públic i privat.

En l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, la Direcció general de Governança Pública exercix les seues funcions amb el propòsit de guiar i dirigir l'activitat administrativa des d'una triple perspectiva: coordinació de l'organització per a assegurar una actuació ordenada per a evitar duplicitats i aconseguir un ús adequat dels recursos, avaluació de la gestió administrativa per a millorar el funcionament dels servicis, i orientació de l'organització i servicis cap al ciutadà.

Simplificación administrativa y reducción de cargas

Inspección de Servicios

Atención a la ciudadanía

Calidad en las Administraciones Públicas​

Transparència

Gobierno abierto

Registros electrónicos y notificaciones

Oficinas de Asistencia en Materia de Registros