Concursos de trasllats

Personal Funcionari

Personal Laboral

Concurs de trasllats de personal laboral en l'àmbit de l'III Conveni Únic (Administració Central) - Procés Finalitzat

Orde PRE/2748/2010, de 5 d'octubre, per la qual es convoca concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball de personal laboral en l'àmbit de l'III Conveni Únic (Administració Perifèrica)

Concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball de personal laboral en l'àmbit de l'III Conveni Únic de l'Administració General de l'Estat.

Concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball de personal laboral en l'àmbit de l'III Conveni Únic de l'Administració General de l'Estat (2015).

Concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball de personal laboral en l'àmbit de l'III Conveni Únic de l'Administració General de l'Estat (2016)

Concurs de trasllats per a la provisió de llocs de treball de personal laboral en l'àmbit de l'III Conveni Únic de l'Administració General de l'Estat (2017)

Concurs de trasllats personal laboral 2018