Movilidad del personal funcionario de carrera

CONCURS UNITARI DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA

Per a poder consultar la informació actualitzada respecte de la convocatòria del concurs unitari de personal funcionari de carrera per als Subgrups C1 i C2, així com consultar les diferents notes aclaridores, haurà de punxar-se en el següent enllaç:

 

 

Entre els diferents procediments de mobilitat dels funcionaris de carrera gestionats per la Subdirecció General de Gestió de Procediments de Personal , es troben els següents: