Declaració de béns dels membres del Govern publicades en el BOE

Resolució de 24 de març de 2022, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat

Resolución de 25 de marzo de 2024 de la Secretaría de Estado de Función Pública por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Resolució de 24 de març de 2022, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat

Resolución de 12 de abril de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se corrigen errores en la de 27 de marzo de 2023, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Resolució de 24 de març de 2022, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat

Resolución de 27 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21.5 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado

Resolució de 24 de març de 2022, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat

Resolució de 24 de març de 2022, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat

Resolució de 30 de març de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es corregixen errors en la de 24 de març de 2021, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 30 de març de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es corregixen errors en la de 24 de març de 2021, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 24 de març de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 24 de març de 2021, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 16 de març de 2020, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 16 de març de 2020, de la Secretaria General de Funció Pública, per la qual dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 26 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es corregixen errors en la de 19 de març de 2019, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat

Resolució de 26 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es corregixen errors en la de 19 de març de 2019, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat

Resolució de 19 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat

Resolució de 19 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat

Resolució de 19 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat

Resolució de 19 de març de 2019, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat

Resolució de 26 de setembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 26 de setembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 26 de setembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 26 de setembre de 2018, de la Secretaria d'Estat de Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 21.5 de la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l'exercici de l'alt càrrec de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 20 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es corregixen errors en la de 23 de setembre de 2014, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 20 d'octubre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es corregixen errors en la de 23 de setembre de 2014, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 23 de setembre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 23 de setembre de 2014, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 3 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 3 de setembre de 2013, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució d'11 de setembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució d'11 de setembre de 2012, de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 27 de setembre de 2011 de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 27 de setembre de 2011 de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 27 de setembre de 2010, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 27 de setembre de 2010, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'article 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 13 d'octubre de 2009, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'articule 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.

Resolució de 13 d'octubre de 2009, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual es dona compliment al que es disposa en l'articule 14.4 de la Llei 5/2006, de 10 d'abril, de regulació dels conflictes d'interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat.