Gobernación Pública

As Administracións Públicas deben asegurar un marco normativo estable e adaptado ás necesidades dos nosos cidadáns e empresas, que contribúa a simplificar  as súas relacións coas distintas Administracións Públicas, a mellorar a competitividade das nosas empresas e fortalecer a  confianza nas institucións e na calidade dos servizos e decisións.

A gobernación supón un cambio de paradigma nas relacións administrativas, propiciando a adopción de políticas  públicas coa participación de distintos sectores público e privado.

No ámbito da Administración Xeral do Estado, a Dirección Xeral de Gobernación Pública exerce as súas funcións co propósito de guiar e dirixir a actividade administrativa desde unha tripla perspectiva: coordinación da organización para asegurar unha actuación ordenada para evitar duplicidades e alcanzar un uso adecuado dos recursos, avaliación da xestión administrativa para mellorar o funcionamento dos servizos, e orientación da organización e servizos cara ao cidadán.

Simplificación administrativa y reducción de cargas

Inspección de Servicios

Atención a la ciudadanía

Calidad en las Administraciones Públicas​

Transparencia

Gobierno abierto

Registros electrónicos y notificaciones

Oficinas de Asistencia en Materia de Registros