Persoal laboral con sistema de clasificación profesional baseado en grupos profesionais, especialidades profesionais e/ou familias profesionais