Impresos de Persoal Laboral Docente

Persoal laboral con sistema de clasificación profesional baseado en grupo e categoría profesionais

Persoal laboral con sistema de clasificación profesional baseado en grupos profesionais, especialidades profesionais e/ou familias profesionais