Evolución de los efectivos de las Comunidades Autónomas por área de actividad

O Boletín Estatístico do Persoal ao servizo das Administracións Públicas, Rexistro Central de Persoal, ten como obxectivo facilitar a información relativa aos efectivos ao servizo das distintas Administracións Públicas.

Esta serie recolle a evolución dos efectivos, ao 1 de xaneiro, das Comunidades Autónomas por área de actividade, #de acordo con os datos anuais publicados no #este Boletín.