Boletín Estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas

O Boletín Estatístico do persoal ao servizo das Administracións Públicas é unha estatística elaborada polo Rexistro Central de Persoal a partir da enumeración de datos administrativos recompilados desde distintas fontes co obxectivo de presentar información dos efectivos ao servizo da Administración Pública Estatal, as Administracións das Comunidades Autónomas, a Administración Local e as Universidades.

Novidades Boletín

Publicado o Boletín Estatístico do Persoal ao servizo das Administracións Públicas (*BEPSAP) con datos actualizados a xullo de 2022: 2.731.117 efectivos, 13.547 máis con respecto a xaneiro de 2022:

Novidades-*BEPSAP-Xullo 2022

                                 

Ano

Xaneiro

Xullo

2022

Xaneiro 2022 (pdf)

*Microdatos          (*zip)

Publicada *correción e fe de *erratas

Xullo 2022 (pdf)

*Microdatos        (*zip)

2021

Xaneiro 2021 (pdf)

*Microdatos        (*zip)

Xullo 2021 (pdf)

*Microdatos       (*zip)

Fe de *erratas

2020

Xaneiro 2020 (pdf)

*Microdatos        (*zip)

Táboas estrutura antiga        (*zip)

Xullo 2020 (pdf)

*Microdatos (*zip)

2019

Xaneiro 2019 (pdf)

Xullo 2019 (pdf)

*Microdatos (*zip)

Táboas estrutura antiga (*zip)

2018

Xaneiro 2018 (pdf)

Xullo 2018 (pdf)

2017

Xaneiro 2017 (pdf)

Xullo 2017 (pdf)

2016

Xaneiro 2016 (pdf)

Publicada corrección e fe de *erratas (1)

Xullo 2016 (pdf)

Publicada corrección e fe de *erratas (2)

2015

Xaneiro 2015 (pdf)

Xullo 2015 (pdf)

2014

Xaneiro 2014 (pdf)

Xullo 2014 (pdf)

2013

Xaneiro 2013 (pdf)

Xullo 2013 (pdf)

2012

Xaneiro 2012 (pdf)

Xullo 2012 (pdf)

2011

Xaneiro 2011 (pdf)

Xullo 2011 (pdf)

2010

Xaneiro 2010 (pdf)

Xullo 2010 (pdf)

2009

Xaneiro 2009 (pdf)

Xullo 2009 (pdf)

2008

Xaneiro 2008 (pdf)

Extracto Xaneiro 2008 (pdf)

Extracto Xullo 2008 (pdf)

2007

Xaneiro 2007 (pdf)

Extracto Xaneiro 2007 (pdf)

Extracto Xullo 2007 (pdf)

2006

Xaneiro 2006 (pdf)

Extracto Xaneiro 2006 (pdf)

Extracto Xullo 2006 (pdf)

 

Boletíns de anos anteriores (2005-1990)

 

(1) Afecta as táboas (e cadros asociados) 1.5 e 1.5.1.

(2) Afecta as táboas (e cadros asociados) 1.1, 1.5, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, 1.7.1 e 1.7.2 e epígrafe 2 "Aspectos relevantes da presente edición"