Estudos de envellecemento dos persoais nas Administracións Públicas

Estudos de envellecemento dos persoais nas Administracións Públicas

Estudos de envellecemento dos persoais nas Administracións Públicas

 

 

A Dirección Xeral de Función Pública elabora estes estudos co obxectivo de ofrecer unha visión o máis ampla posible sobre a distribución dos efectivos na  Administración Xeral do Estado (AGE) en función da súa idade, coa finalidade última de analizar o posible impacto futuro que terán as xubilacións e as  posibles baixas derivadas do envellecemento do persoal.