Subdirección Xeral do Rexistro Central de Persoal

Quen somos

O Rexistro Central de Persoal (RCP) é o rexistro administrativo da Administración Xeral do Estado. Nel inscríbense os actos e resolucións que afectan á vida administrativa do persoal incluído no seu ámbito de aplicación. Está regulado polo Real Decreto 2073/1999, do 30 de decembro, polo que se modifica o Regulamento do Rexistro Central de Persoal e as normas de coordinación cos das restantes Administracións públicas. (Seguir lendo)

  Funcións

  • A xestión do Rexistro Central de Persoal.
  • O seguimento e análise das retribucións dos cargos electos e dos postos de empregados públicos das administracións das comunidades autónomas e entidades que integran a Administración Local.

  Un pouco de historia

  O Rexistro Central de Persoal ten a súa orixe no artigo 12 do Decreto 315/1964, do 7 de febreiro, polo que se aproba a Lei articulada de Funcionarios Civís do Estado. (Seguir lendo)

  Algunhas cifras

  No Rexistro Central de Persoal almacénanse datos de case 2.000.000 de empregados públicos, dos cales máis de 300.000 teñen un expediente aberto con algunha das Administracións Públicas ás que serve o Rexistro Central de Persoal. Nos últimos 10 anos, realizáronse unha media de 40.000 inscricións ao ano, cunha clara tendencia ascendente desde o ano 2015, e case 500.000 anotacións ao ano, de forma que hai máis de 20 millóns de documentos almacenados.

  Contacto

  Para cuestións relacionadas coa xestión ordinaria do RCP pulse aquí:

   

  • Teléfono: 91 273 29 12