Subdirectora Xeral do Rexistro Central de Persoal

Clara Martín Moreno

Nada en Bilbao en 1981.

Funcionaria de carreira do Corpo Superior de Administradores Civís do Estado desde 2009 (*XLV promoción) e licenciada en Dereito pola Universidade do País Vasco (*UPV/*EHU, 2004).

Fala inglés (*C1) e ten coñecementos de francés, portugués e eúscaro.

Desenvolveu a súa carreira profesional na Administración Xeral do Estado no ámbito dos recursos humanos e a organización. Actualmente e desde 2015 é Subdirectora Xeral do Rexistro Central de Persoal, na Dirección Xeral da Función Pública, e por tanto exerce as funcións encomendadas á #este Unidade polo Real Decreto 863/2018, do 13 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura básica do Ministerio, ocupándose da xestión do Rexistro Central de Persoal e da elaboración do Boletín Estatístico do Persoal ao servizo das Administracións Públicas e doutras estatísticas de emprego público.

Anteriormente ha desempeñado diferentes puestos en la Subdirección General de Organización, dependiente de la Dirección General de Organización Administrativa y Procedimientos, en la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal, perteneciente a la Dirección General de la Función Pública, y en la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección del Ministerio del Interior.

Así mesmo, foi membro do tribunal de probas selectivas para o acceso ao Corpo Técnico de Xestión (A2) do Concello de Madrid e do tribunal do traballo de fin de máster do Corpo Superior de Administradores Civís do Estado, así como profesora colaboradora do INAP e outros organismos para a impartición de cursos en materia de recursos humanos.