Movilidad del personal funcionario de carrera

CONCURSO UNITARIO DE PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA

Para poder consultar a información actualizada respecto da convocatoria do concurso unitario de persoal funcionario de carreira para os Subgrupos *C1 e *C2, así como consultar as distintas notas aclaratorias, deberá picarse na seguinte ligazón:

 

 

Entre os distintos procedementos de mobilidade dos funcionarios de carreira xestionados pola Subdirección Xeral de Xestión de Procedementos de Persoal , atópanse os seguintes: