Informes de Avaliación

A seguir recóllense os informes de avaliación de políticas públicas e a documentos metodolóxicos de interese relacionados coa avaliación e a función avaliadora, ordenados cronoloxicamente. Entre eles pódense consultar os informes de AEVAL ata 2016 que constitúen o patrimonio documental do *IEPP nesta materia.

Informe de diagnóstico da avaliación na Administración Xeral do Estado 2021

O Estudo de Diagnóstico da Avaliación na Administración Xeral do Estado realizado polo Instituto para a Avaliación de Políticas Públicas analiza e mostra a situación en 2021 das prácticas relacionadas co control, o seguimento e a avaliación de políticas públicas na Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos, co obxectivo de servir de punto de partida para os traballos de elaboración da Lei de *institucionalización da avaliación na Administración Xeral do Estado.

Esta lei é un compromiso do Goberno de España incluído no Plan de Recuperación, Transformación e *Resiliencia de España, no seu Compoñente 11 de Modernización das Administracións Públicas.

Estudo de diagnóstico da avaliación na AGE

Anexos diagnóstico avaliación AGE

Informe de diagnóstico da avaliación na Administración Xeral do Estado 2021

O Estudo de Diagnóstico da Avaliación na Administración Xeral do Estado realizado polo Instituto para a Avaliación de Políticas Públicas analiza e mostra a situación en 2021 das prácticas relacionadas co control, o seguimento e a avaliación de políticas públicas na Administración Xeral do Estado e os seus organismos públicos, co obxectivo de servir de punto de partida para os traballos de elaboración da Lei de *institucionalización da avaliación na Administración Xeral do Estado.

Esta lei é un compromiso do Goberno de España incluído no Plan de Recuperación, Transformación e *Resiliencia de España, no seu Compoñente 11 de Modernización das Administracións Públicas.

Estudo de diagnóstico da avaliación na AGE

Anexos diagnóstico avaliación AGE

Avaliación de Políticas Públicas 2020

Avaliación intermedia da Estratexia Nacional Integral para persoas sen fogar 2015-2020 (ENI-*PSH): O Instituto para a Avaliación de Políticas Públicas (*IEPP) publica o informe da Avaliación intermedia da Estratexia Nacional Integral para Persoas Sen Fogar (2015-2020), realizada por encargo da Secretaría de Estado de Dereitos Sociais. O obxectivo xeral da avaliación era determinar como e ata que punto puxéronse en marcha as actuacións da Estratexia, e achegar evidencias sobre o deseño, despregamento e implementación, incluíndo os resultados primarios ata onde foi posible. A avaliación exponse como obxectivo ser útil como ferramenta de apoio na toma de decisións sobre a Estratexia e a súa redeseño.

Informes de avaliación de políticas públicas 2015

Informes de avaliación de políticas públicas 2013

Informes de avaliación de políticas públicas 2011

Informes de avaliación de políticas públicas 2010

Informes de avaliación de políticas públicas 2009

Informes de avaliación de políticas públicas 2008

Informes de avaliación de políticas públicas 2007