Competencias y formación en evaluación de políticas públicas

O artigo 16 da Lei 27/2022, do 20 de decembro, de *institucionalización da avaliación de políticas públicas na a Administración Xeral do Estado establece que “a Axencia Estatal de Avaliación de Políticas Públicas, en colaboración co  Instituto Nacional de Administración Pública e, no seu caso, co Instituto de Estudos Fiscais, identificará as competencias necesarias para o desempeño da función avaliadora e deseñará plans específicos de formación en materia de avaliación de políticas públicas para as empregadas e empregados públicos”.

MARCO DE COMPETENCIAS EN AVALIACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

O Marco de Competencias en avaliación de políticas públicas. Administración Xeral do Estado que aquí se presenta contén o traballo realizado por un grupo *interdepartamental que traballou na segunda metade de 2022 na identificación do conxunto de habilidades, coñecementos e aptitudes que se necesitan para desempeñar a función avaliadora.

Este conxunto de competencias intégrase no ecosistema competencial do INAP (acceso), como unha referencia esencial na profesionalización das funcións de Estado.

O Marco oriéntase a definir as capacidades da Administración Xeral do Estado para levar a cabo procesos de avaliación cun alto nivel de especialización, e establecer uns criterios comúns e transparentes para valorar o grao de desenvolvemento. Ademais, identifica as necesidades formativas e de desenvolvemento profesional nesta área funcional. Para iso define as competencias profesionais que se requiren para o desempeño eficaz das funcións e responsabilidades dos distintos perfís relacionados coa avaliación de políticas. En última instancia, a súa finalidade é contribuír de maneira *referencial para o resto dos promotores da formación na mellora das políticas públicas, alicerce esencial da acción de goberno.

Marco de competencias en avaliación de políticas públicas

 

Instituto para a Avaliación de Políticas Públicas (*IEPP)

instituto.evaluacion@correo.gob.es

91 273 4662 (Secretaría)