Declaración de accesibilidade

A Secretaría de Estado de Función Pública comprometeuse a facer accesible o seu sitio web de conformidade co Real Decreto 1112/2018, do 7 de setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público, polo que se traspón a Directiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de outubro de 2016.

A presente declaración de accesibilidade aplícase ao sitio web https://www.funcionpublica.hacienda.gob.es, *exluyendo os contidos incrustados provenientes doutros dominios.

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co RD 1112/2018 debido á falta de conformidade dos aspectos que se indican a seguir.

Contido non accesible

O contido que se recolle a seguir non é accesible polo seguinte:

a) Falta de conformidade co Real Decreto 1112/2018

 • Hay páginas que incorporan reproductor de vídeo que no dispone de un modo para seleccionar y reproducir audiodescripciones disponibles [requisito número 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducción de audiodescripción].
 • Algunas imágenes no están etiquetadas o tienen una alternativa textual genérica [requisito número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contenido no textual].
 • Algunos vídeos pregrabados en el sitio web no disponen de audiodescripción o medios alternativos [requisitos número 9.1.2.3 y 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripción o medios alternativos (grabado)]. 
 • Nalgunha páxina a información, estrutura e relacións non están determinadas por software ou non teñen alternativa como texto [requisito número 9.1.3.1 de ÚNEA-EN 301549:2022 De información e relacións].  
 • Hay páginas que requieren de una orientación apaisada o retrato para ser visualizadas correctamente [requisito número 9.1.3.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Orientación].
 • En alguna página se ha utilizado el color como único medio visual para transmitir información, indicar una acción, provocar una respuesta o distinguir un elemento visual [requisito número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Uso del color]. 
 • En alguna página el contenido puede perder funcionalidad o información al ampliar el contenido [requisito número 9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reajuste del texto].
 • En alguna página algunos elementos no tienen el foco del teclado [requisito número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclado]. 
 • En algún documento la navegación secuencial mediante el teclado podría no tener un orden consistente [requisito número 9.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Orden del foco].
 • De manera puntual algún enlace podría no tener definido el propósito específico de manera textual [requisito número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propósito de los enlaces].
 • A localización do foco non é sempre visible cando se navega con teclado [requisito número 9.2.4.7 da norma UNE-EN 301549:2022 Foco visible]. 
 • De manera puntual algunas etiquetas que acompañan a los controles no tienen el mismo nombre [requisito número 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Inclusión de la etiqueta en el nombre].
 • Nalgún documento a información, estrutura e relacións non están determinadas por software ou non teñen alternativa como texto [requisito número 10.1.3.1 de ÚNEA-EN 301549:2022 De información e relacións].
 • En algún documento la relación de contraste en texto podría no ser de al menos 4.5:1 [requisito número 10.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contraste mínimo].

 • Puntualmente algún documento podría no tener identificado el título de la página [requisito número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Titulado de páginas].

 • Nalgún documento os compoñentes de interface de usuario como elementos de formulario, ligazóns e compoñentes xerados por script non seguen a estrutura recomendada polas pautas de accesibilidade [requisito número 10.4.1.2 da norma UNE-EN 301549:2022 Nome, función, valor].

*b) Carga desproporcionada

 • Non aplica.

*c) O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable

 • Poden existir arquivos de ofimática en PDF e outros formatos publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade. Aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.
 • Pode haber contidos de terceiros que non estean desenvolvidos polo Ministerio ao cal se atopa adscrita a Secretaría de Estado de Función Pública ou que non estean baixo o seu control, por exemplo, arquivos ofimáticos.

 • Poden existir arquivos *pregrabados publicados antes do 20 de setembro de 2018 que non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi preparada o día 04/10/2023.

O método empregado para preparar a declaración foi unha *autoevaluación levada a cabo por *inSuit  o día 01/09/2023.

Última revisión da declaración: 04/10/2023

Observacións e datos de contacto

Pode realizar comunicacións sobre requisitos de accesibilidade (artigo 10.2.a de o Real Decreto 1112/2018) como, por exemplo:

 • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
 • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
 • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

A través das seguintes vías:

 • Correo electrónico: accesibilidadweb.sefp@correo.gob.es
 • Teléfono: 912734594

Acorde ao artigo 10.2.*b do RD 1112/2018, tamén pode presentar:

 • Unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112/2018.
 • Unha solicitude de información accesible relativa a:
  • Contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112/2018 según lo establecido por el artículo 3, apartado 4.
  • Contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor unha carga *desproprocionada.

Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e pedimento que permitan constatar que se trata dunha *solictud razoable e lexítima.

As solicitudes de información accesible e queixas pódense presentar a través do  procedemento de solicitude de información accesible e queixas , así como do resto de opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de Outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As comunicacións, queixas e solicitudes de información accesible serán recibidas e tratadas pola unidade responsable dos contidos deste sitio web.

Procedemento de reclamación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese #de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos considerados no artigo 12.5, a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que transcorrese o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

A reclamación pode ser presentada a través de procedemento  de reclamación  do Ministerio, así como no resto de opcións recollidas na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

As reclamacións serán recibidas e tratadas pola unidade responsable destes contidos.

Contido opcional

La última revisión de la accesibilidad se ha realizado en octubre de 2023.

Por motivos de seguridade non se asegura o soporte a internet *explorer e recomendamos o uso de *microsoft *edge. A resolución web mínima recomendada é de 1280*x1024.

O sitio web está deseñado para unha visualización adaptable, co que se visualiza de forma óptima nos dispositivos *tablet e móbiles.