Langileriaren erregistro nagusiaren

Langileriaren erregistro nagusiaren

Langileriaren erregistro nagusiaren 71. artikuluak arautzen du, 5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, onartzen duena, enplegatu publikoaren oinarrizko estatutuaren legearen testu bategina eta dago araututa, batak bestearen atzetik ekainaren 6ko errege dekretuak 1405/1986 errege dekretuak eta abenduaren 30eko 2073/1999-organo gorena da, estatuko administrazioko kontu-eta sortzen den bere langileei agertzen dituzten egintza guztiek nahitaez informatu, bere bizitza administratiboa.

Inskripzioak eta oharrak idaztea horiek aurrera eramateko, langile-gaietako eskumena duten organoek bidaltzen dizkio, BBBerregistro-dokumentuakrecogiendo los distintos actos administrativos (tomas de posesión, ceses, reconocimientos de grado, etc...).

39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Herri-administrazioen administrazio prozedura erkidearena, eta emisio 26 atala.- administrazio-dokumentuen idatziz emango dira, bitarteko elektronikoen bidez.

Uztailaren 15etik 2020an langileriaren erregistro nagusiaren komunikazio elektronikoa bakarrik onartzen egintza administratiboak eta langileriaren kudeaketa, horretarako, zerbitzu hauek daude erabilgarri:

Anot@RCP: aukera ematen du erregistro-ek dokumentuak bidaltzen dio Bbb maniobra.

Consult@RCP: Dokumentuen kontsulta erregistroari dagokienez.

Edit@RCP: Dokumentuak sortzea erregistroari dagokienez.