Lekualdatze-lehiaketa

Funtzionarioak

Lan-Kontratuko Langileak

Langileak lekuz aldatzeko lehiaketa arlo horretan lan-III. hitzarmen Bakarra (Administrazio Zentrala) - Prozesua Amaitu Da

PRE/2748/2010 agindua, urriaren 5ekoa, lekualdatze-lehiaketa deitu da lanpostuak betetzeko langileen lan-arlo horretan lan-III. hitzarmen Bakarra (Administrazio Periferikoa)

Lanpostuak betetzeko lekualdatze-lehiaketa eta lan-kontratuko langileen Eremua III. hitzarmen bakarra estatuko administrazio orokorra.

Lanpostuak betetzeko lekualdatze-lehiaketa eta lan-kontratuko langileen III. hitzarmen Bakarra arloan estatuko administrazio orokorraren (2015).

Lanpostuak betetzeko lekualdatze-lehiaketa eta lan-kontratuko langileen III. hitzarmen Bakarra arloan estatuko administrazio orokorraren (2016)

Lanpostuak betetzeko lekualdatze-lehiaketa eta lan-kontratuko langileen III. hitzarmen Bakarra arloan estatuko administrazio orokorraren (2017)

Lekualdatze-lehiaketa lan-kontratuko langileak 2018