Excedencia por cuidado de hijo/hija o familiar

Aplikatu beharreko araudia

Seme-alabak zaintzeko eszedentzian, familia edo jasota daude:

Kasu eta baldintzak

Karrerako funtzionarioek eszedentzia baterako eskubidea izango dute hiru urtetik beherako iraupena seme-alaba bakoitza zaintzeko, bai adoptatua denean edo adopzioagatiko, adingabe bakoitzaren gordetzeko adopzio edo harrera iraunkorra subjektu helburuekin, jaiotze-data edo, hala badagokio, ebazpen judiziala edo administratiboa.

Eszedentzia edozein unetan eskatu ahal izango dute, jaiotza eguna baino geroagokoa edo ebazpen judiziala izan behar dute, nolanahi ere, gehienez hiru urteko iraupena izango du jaio zenetik

Beste eszedentzia baterako eskubidea ere izango dute hiru urtetik beherako iraupena, senide bat zaintzeko, bere kargura dagoen bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko odol-ahaidetasun edo ezkontza-adinagatik, istripuren batengatik edo gaixotasun nahiz ezgaitasunen bat izateagatik ezin bada bere kabuz moldatu eta ordaindutako jarduerarik egiten ez.

Eszedentzia bakarra izango da subjektu sortzaile bakoitzeko. Beste subjektu eragile batengatik beste eszedentzia-aldia eta ordura artekoa amaitutzat joko da.

Bi, "funtzionarioen eskubidea du, administrazioak interesdunarentzat mugatu ditzake atzera egiteak edo diote salbuespenari heldu da, subjektu eragile bere ariketa aldi berean arrazoi justifikatuak direla-eta funtzionamenduarekin zerikusia duten zerbitzuak.

Ezarritakoarekin adostasunean, konstituzio auzitegiaren Epaia 240/1999, bitarteko funtzionarioek eskubidea dute zaintzeko eszedentziari semea/alaba edo familian.

Egoeraren ezaugarriak

Ordainsariak

  • Ez da ordainsariak jasotzen

Egin beharreko denbora kontatzeko

  • Denbora antzinatasunerako kontuan hartuko da karrera/maila-igoerak, antzinatasuna/hirurtekoak eta araubidearen eskubideak. gizarte-segurantzako.

Iraupena

  • Gehienez 3 urte. Ez badu berriz lanean hasteko eskatzen, jarduneko zerbitzura bihurtzeko, eszedentzia-aldia amaitu baino lehen, funtzionarioak funtzionarioaren dagoela adieraziko du administrazioak bere kabuz interes partikularragatiko borondatezko eszedentzian.

Jarduneko zerbitzura bihurtzea.

  • Betetzen duten lanpostua zaindu egingo zaie, gutxienez, 2 urtean. aldi hori Igaro Ondoren, lanpostua gordetze hori egingo da, udalerri eta ordainsari bereko lanpostu baterako.

Debekua deklaratzeko eskumena duen organoak

Aitorpena egiteko eskumena duen organoa izango da sailaren idazkariordea. denean, funtzionarioak zerbitzuak ematen dituen zerbitzu nagusietan, eta autonomia erkidegoko gobernu ordezkariak zerbitzu periferikoetan denean.