Suspensión de funciones

Aplikatu beharreko araudia

Eginkizun-etenaldiaren egoera jasota daude:

Ezaugarri orokorrak

 • Etenaldian dagoen funtzionarioak pribatu geratuko da borondatezko eszedentzian emandako denbora, bere egitekoak eta dagozkion eskubide guztiak.
 • Funtzionarioak egoeran deklaratzen eginkizun-gabetzea, ezingo du zerbitzurik eman inongo publikoan edo erakunde publikoak, agentziak, edo zuzenbide publikoko entitateek toki-entitateen menpeko edo haiei lotutako dirauen bitartean, zigor edo zigorra ezarriko zaio.
 • Baimena berehalakoan indargabetzea ekarriko du, lanpostua galtzea etetea sei hilabetetik gorakoa denean.

Behin-behinean eginkizunik gabe uztea.

 • Behin-behinean eginkizunik gabe uzteko erabaki ahal izango da prozedura judizial baten edo diziplina-arrazoiengatik. zehar egiteko aukera aztertuko da
 • Behin-behinean eginkizunik gabe uzteko kautelazko neurri modura, diziplina-espediente bat bideratzeko orduan, ezingo da 6 hilabete, prozedura gelditzen den kasuetan izan ezik, eta interesdunari lepora dakiokeen. Behin-behinean eginkizunik gabe uzteko ere erabaki ahal izango da prozedura judizial baten mantenduko da, eta beharrezkoa den denbora, ardurapean dituen behin-behineko espetxeratzea edo beste neurri batzuk epaileak emandako ezinik uzten lanpostuetan aritzeko. Kasu honetan, baldin eta behin-behinean eginkizunik gabe sei hilabete baino gehiagokoa ez du ekarriko, lanpostua galtzea.
 • Funtzionarioak behin-behineko bertan jasotzeko eskubidea izango du oinarrizko ordainsariak etenda dagoen bitartean eta, hala badagokio, seme-alaba ardurapean izateagatiko familia-prestazioak.
 • Behin-behineko etendura irmo egiten denean behin betiko bihurtuz gero, zegoen bitartean jaso duena itzuli beharko du funtzionarioak. behin-behinean eginkizunik gabe betetzen ez Bada, administrazioak funtzionarioari itzuli beharko du behin betiko zehapena bihurtu arteko aldea eta ondorioz, benetan jasotako hartzekoak jasotzeko aurkitu izan balitz eskubide guztiak.
 • Behin-behineko etenduran emandako denbora hori baliogarria izango da etendura irmoa betetzeko orduan.
 • Eten beharra dagoenean, ez bada irmoa, iraupen-denbora gisa zenbatuko da zerbitzu aktiboan, erabaki beharko du, berehala funtzionarioa lanera, eta, ondorioz, aitortua duten eskubide ekonomiko guztiak eta gainerako denetik bidezkoak diren etete-data.

Eginkizunik gabe uzteko erabaki irmoa.

 • Eginkizun-gabetzea irmoa izango da baldin eta auzi kriminalean emandako epai baten edo diziplinazko zehapen baten ondorio bada. Gabetzea diziplinazko zehapen baten ondorio bada, gehienez ere sei urtekoa izango da.
 • Funtzionarioak lanpostua galdu duen ondorioz kondena edo zehapen zerbitzu aktibora itzultzeko eskatu beharko du epea bukatu baino hilabete lehenago iraupena izango du ondorio ekonomiko eta administratiboa, data Hori etetea. lanera itzultzea-erantzukizun penala azkentzea edo diziplina.
 • Lanera itzultzea eskatu ez denboran, aurreko paragrafoan adierazitako dela adieraziko da, ofizioz, interes partikularragatiko borondatezko eszedentzian denetik aitzina, zigorraren amaiera-data
 • Behin eta berriz ere jardunean hastea eskatu sei hilabeteko epean ematen ez denez, funtzionarioak, lan-utzialdian dagoela aldarrikatuko da ofizioz,.