Servicio especiales

Aplikatu beharreko araudia

Balizko eta baldintzak

 • Gobernuko kideak izendatzen dituztenean edo autonomia-erkidegoetako gobernu-organoen eta Ceuta eta Melilla, europar batasuneko edo nazioarteko antolakundeek, edo goi-kargudun izendatutakoek herri administrazioei edo Erakunde horiek.
 • Eginkizun bat egiteko baimena dutenean, sei hilabetetik gorako denbora-tarte jakin bateko nazioarteko erakundeetan, atzerriko gobernu edo erakunde publiko edo nazioarteko lankidetza-programetan.
 • Lanpostuak betetzeko izendatzen direnean edo karguak, erakunde publiko edo haien mendeko edo haiei loturiko herri-administrazioei ezartzen duenaren arabera, dagokion herri-administrazioa, badaude antzekoak bere goi-karguei administrazio-maila.
 • Konstituzio auzitegiko zerbitzuei atxikita direnean edo herri defendatzailearen, kontu auzitegiari edo 93.3 artikuluan aurreikusitako baldintzetan 7/1988 legea, apirilaren 5ekoa, kontu auzitegiaren funtzionamenduari.
 • Izatera iristen direnean. gorte nagusietako diputatu edo senadore edo autonomia-erkidegoetako legebiltzarretako ordainsariak jasotzen bada, funtzio hori izaera hori Duten sozietatearen desegitea. dagozkien ganbera edo horien agintaldia amaitu ondoko bertan egon ahal izango dute zerbitzu berezien egoeran eratu berria izan arte.
 • Kargu hautetsiak -ordainduak eta dedikazio esklusiboa denean batzarretan Ceuta eta melillako hirietan eta toki-erakundeetan, erantzukizunak betetzen denean goragoko organoek eta udal-agintarien eta erantzukizunak betetzen denean, toki-organoetako kideen ezagutza eta erreklamazioen ebazpena económico-administrativas.
 • Parte hartzeko izendatzen dituztenean, botere judizialaren kontseilu nagusiko edo autonomia-erkidegoetako justizia-kontseiluetan.
 • Hautatzen dituztenean edo izendatuak konstituzio-organoetako kide izateko edo autonomia-erkidegoetako estatutu-organoetakoak aukeratuta, diputatuen kongresuari, senatuari edo autonomia-erkidegoetako lege-biltzarrei.
 • Behin-behineko langile gisa izendatzen dituztenean, hirigintza-antolamenduaren arabera eginkizunak dituzten lanpostuak betetzeko konfiantzazko edo aholkularitza politikotzat eta aukeratzen ez zerbitzu aktiboan egon.
 • Nazioarteko erakundeen zerbitzura diharduten funtzionario-egoera hartzen dutenean.
 • Gobernu-Ordezkariordeak izendatuak direnean Uharteetako Zuzendariak probintzia edo estatuko administrazio orokorreko eta aukeratzen ez zerbitzu aktiboan egon dira, jatorrizko administrazioan
 • Legebiltzar-taldeen aholkulari izendatzen dituztenean gorte nagusiek edo autonomia-erkidegoetako lege-biltzarrei.
 • Erreserbista boluntario gisa aktibatzen direnean indar armatuetan zerbitzuak emateko.

Egoeraren ezaugarriak

Ordainsariak

 • Zerbitzu bereziak betetzen den lanpostuari edo karguari ordainsariak jasoko dituzte, eta ez dagozkion jarduerei kalterik egin gabe, karrerako funtzionario gisa onartuak dituzten hirurtekoak jasotzeko eskubidea.

Egin beharreko denbora kontatzeko

 • Borondatezko eszedentzian emandako denbora zenbatuko zerbitzu berezietan karrerako funtzionaria/lanbide maila-igoerak, antzinatasuna/hirurteko eta eskubide gizarte segurantzako erregimenean.

Jarduneko zerbitzura bihurtzea.

Itzultzerakoan, dagokionez, zerbitzu berezietako egoeran daudenek, eskubidea izanen dute gutxienez, zerbitzu aktiboan esanetan, udalerriko bertako lansariak eta maila, maila edo maila karrera finkatuak.

Zentzu horretan, 365/1995 errege dekretuak xedatzen duenez, zerbitzu berezietan diharduten funtzionariek, zerbitzu aktiboko egoera esleituko die itzuleraren, lanpostu bat, irizpide hauen arabera:

 • Baldin eta betetzen duten lanpostua lortu izan aurretik izendapen askeko sistemaren bidez emanen zaie, behin-behineko izaeraz, lortzen ez bai beste behin betikoa, maila bereko eta antzeko ordainsariak udalerri berean.
 • Gainerako kasuetan, hauei esleituko zaie, behin betikoa, maila bereko eta antzeko ordainsariak, eta ministerioak berak eta udalerria.

Sartu bada, zerbitzu berezietara emango ez dioten egoeretatik betetzeko lanpostua gorde eta ez zaizu edo erreserba.

Izaera galdu dutenek, zein zerbitzu berezietako egoeran deklaratzen direnean eskatu beharko dute jarduneko zerbitzura bihurtzea.hilabeteko epeandeclarándoseles, hala egin ezean, borondatezko eszedentzian interes partikularra dela eta, egun aurrerako ondoriorekin hura galdu zuten.

Lanera itzultzea eskaria egin zen egunetik izango ditu ondorio ekonomiko eta administratiboak, baldin eta lanpostua gordetzeko eskubidea badu.

Debekua deklaratzeko eskumena duen organoak

Sailaren idazkariordea izango da eskudun funtzionarioak zerbitzuak ematen dituen funtzionarioak karrerako funtzionario edo