Servicios en otras AAPP

Aplikatu beharreko araudia

Beste administrazio publiko batzuetan zerbitzuan jasota daude:

Kasu eta baldintzak

Zein egoeratan egongo dira beste administrazio publiko batzuetan zerbitzuan karrerako funtzionarioak, aplikatzekoak diren transferentzia-prozesuak edo lanpostuak hornitzeko prozeduren bidez lortzen, herri-administrazioren batean destinoa.

Ezaugarriak

Transferitutako

  • Autonomia-erkidegoei transferitutako funtzionarioak funtzio publikoaren antolakuntzaren baitan erabat integratuko dira, bazuten zerbitzu aktiboko egoera euskal autonomia erkidegoko funtzio publikoan sartzen dira.
  • Autonomia-erkidegoen egitea integrazioa funtzionario gisa transferitutako funtzionarioak, talde edo azpitalde jatorrizko kidego edo eskalari dagozkion eskubide ekonomikoak, bai eta, posizio horretan egiten laguntzeko, lasterketa.
  • Transferitutako funcionaros eskubide guztiak mantentzen dira administrazio publikoan jatorrizko-etenaldi irmoan egongo dira auzitegiko bada zerbitzu aktiboan.

Lanpostuak betetzea

  • Karrerako funtzionarioen beste administrazio publiko batzuetan zerbitzuan lortu duelako. egoera horretan dauden lanpostu bat betetzeko sistemak, estatutu honetan aurreikusitako bidez, legeriak arautuko ditu, administrazioak modu eraginkorrean egin du, eta funtzionario eta jatorrizko administrazioan parte hartzeko eskubidea, lanpostuak betetzeko egiten diren lan-azken honen alde. denbora zerbitzua administrazio publikoa izatea, jardunean bezala kontatuko zaie beren kidego edo eskalako jatorria.

Debekua deklaratzeko eskumena duen organoak

Adierazpena egiteko eskumena duen organoak beste administrazio publiko batzuetan zerbitzuan sailaren idazkariordea izango da funtzionarioak zerbitzuak ematen dituen funtzionarioak karrerako funtzionario edo.