Servicio activo

Aplikatu beharreko araudia

Pasea balizko beste egoera horretara, eta baldintzak

Zerbitzu aktiboan egongo dira baldin eta zerbitzuak eskaintzen funtzionario publikoa edozein dela ere administrazio edo organismo publikoa edo dutela esan ohi da eta ez dagokien bitartean, beste egoera batean geratu.

Era berean, zerbitzu aktiboan egongo dira:

  • Zerbitzu-eginkizunetan daudenean
  • Lanpostuetan zerbitzuak barne, ibiltzekotan, maila dagokion tartean beren kidego edo eskalako kabineteetan, eusko jaurlaritzako lehendakaritzako ministerioen, estatu-idazkariak eta gobernu-ordezkaria, aukeratzen eta egoera horretan.
  • Zerbitzu, ibiltzekotan, gorte nagusietan edo kontu auzitegia eta geratu ez dagokien bitartean, beste egoera batean
  • Kide izatera iristen direnean autonomia-erkidegoetako legebiltzarretako eta aldizkako ordainsariak jasotzen ez badute
  • Toki-korporazioetako kide izatera iristen direnean, ordaindutako kargu horiek ez badira eta arduraldi esklusiboa
  • Hain zuzen ere, lanpostu batean beste lortzeagatik prozeduren bidez, jabetza hartzeko epea betetzeko
  • Lehenengo bi faseetan efektiboak berresleitzeko baldin badaude
  • Baldin eta jarduera pixkanaka uztea

Egoeraren ezaugarriak

  • Zerbitzu aktiboan dauden karrerako funtzionarioek guztiak dituzte eta izaera juridiko izaerari datxezkion eskubide eta betebeharrak eta erantzukizunak lotuta egongo dira.