Expectativa de destino

Aplikatu beharreko araudia

Destino zain daudenen egoerak, jasota daude:

Kasu eta baldintzak

Destinoaren zain daudela izango dira karrerako funtzionarioek duten efektiboak berresleitzeko prozedura lanposturik lortu ez duten lehenengo bi faseetan.

Destinoaren zain dauden funtzionarioek atxikiko zaizkio ogasun ministerioa eta funtzio publikoaren bidez lanpostu batzuk, berriz, berariazko harremanak reasignados izan.

Egoeraren ezaugarriak

  • Funtzionarioak egoera horretan egongo dira, gehienez urtebetez, eta epe hori igaro ondoren, derrigorrezko eszedentzia-egoerara pasatuko dira
  • Funtzionarioek destino zain onartu behartuta egongo dira lanpostuen antzeko ezaugarriak eskaini destinatuta zeuden parte hartzeko; probintzian lanpostuak hornitzeko lehiaketak lan bere kidego, eskala edo kategoriari egokitzen zaizkien dauden, baita probintzia horiek jakinarazi dira trebakuntza-ikastaroetan parte hartu behar diren egin dakieneko trebakuntza-, edo administrazio publikoko estatuko institutuarekin egindako eta prestakuntza zentroek.
  • Aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako, ulertuko da, antzeko lanpostuak funtzioekiko antzekotasuna duten bere lanpostua betetzeko era eta ordainsariak duenaren aldean, ordura arte, lortzea.
  • Betebehar horiek bete ezean, pasea zehaztuko derrigorrezko eszedentzian egoteagatik.
  • Destinoaren zain dauden funtzionarioek oinarrizko lansariak jasoko dituzte, lanpostu-mailako osagarria eta berariazko osagarriaren% 50 zuten lanpostua.

Debekua deklaratzeko eskumena duen organoak

Organo eskudunak egoera deklaratzeko destinoaren zain egotea da funtzio publikoaren estatu Idazkaria