Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público

Aplikatu beharreko araudia

Borondatezko eszedentzia, sektore publikoan jasota daude:

Kasu eta baldintzak

Egoera hori deklaratzea, ofizioz edo interesatuak eskatuta:

  • Behar diren duten karrerako funtzionarioak zerbitzu aktiboan egon beste kidego edo eskala batean edozein herri administrazioren jaso duten izan ezik, dagokion bateragarritasuna.
  • Karrerako funtzionarioei. pasatu aurretik dauden lan kontratupeko langile finko moduan zerbitzuak erakunde edo sektore publikoko erakundeak eta dagokion zerbitzu aktiboko egon ez edo zerbitzu berezietan.
  • Karrerako funtzionarioei. estatuko funtzio publikoan integratu autonomia-erkidegoetako beren kidego edo eskala zehatzetan, sartzen diren funtzionario batzuetan badira horien hasiera batean integratua.
  • Inola ere lanpostua bitarteko funtzionario izaerarekin edo aldi baterako lan-kontratudunen pasatzeko administrazio-egoera horri jarriko.

Egoeraren ezaugarriak

  • Egoera horretan egon ahal izango dituzte zerbitzu-harremanak dirauen artean. Etenaldia amaitzean, karrerako funtzionario gisa edo lan-kontratuko langile finkoa zerbitzu aktibora itzultzeko eskatu beharko dute, gehienez ere hilabete bateko epean, 29 bis artikuluan ezarritako baldintzen arabera 30/1984 legearen declarándoseles, hala egin ezean, interes partikularragatiko borondatezko eszedentzian.

Debekua deklaratzeko eskumena duen organoak

Organo eskudunak eszedentzia-egoera deklaratzeko, sektore publikoan zerbitzuak sailaren idazkariordea izango da lanean edo funtzionarioak karrerako funtzionarioa, zerbitzu zentralek denean eta autonomia erkidegoko gobernu ordezkariak zerbitzu periferikoetan denean.