Excedencia voluntaria por agrupación familiar

Aplikatu beharreko araudia

Familia bateratzeagatiko borondatezko eszedentzia jasota daude:

Kasu eta baldintzak

Familia bateratzeagatiko borondatezko eszedentzia eman ahal izango da baldintza zerbitzu efektiboak egin izana edozein herri-administrazioek ezarritako epean, baldin eta haren ezkontideak funtzionarioei eta bertan bizi eta aritzea lortzeagatik beste herriren lanpostu bat behin betiko izaera karrerako funtzionario gisa edo lan kontratudun finko gisa, edozein herri-erakundeak, erakunde publikoak eta zuzenbide publikoko erakundeen horietako organo konstituzional edo haren menpean edo hari lotuta, botere judizialaren Organo eta antzeko autonomi erkidegoak, baita europako batasunean edo nazioarteko erakundeetan.

Egoeraren ezaugarriak

Ordainsariak

  • Ez da ordainsariak jasotzen.

Egin beharreko denbora kontatzeko

  • Denbora ez da zenbatzen karreran/maila-igoerak, antzinatasuna/hirurtekoak eta gizarte segurantzako erregimeneko eskubideak.

Iraupena

  • Eszedentzia-aldi bakoitzaren iraupena izanen du gutxienez bi urterako eta gehienez hamabost urte arte.

Jarduneko zerbitzura bihurtzea.

  • Ez du lanpostua gorde eta, beraz, lanera itzultzea artikuluan ezarritako baldintzen arabera egin beharko da, 29 bis, 30/1984 legearen funtzio publikoaren erreformarako neurriei buruzkoa.
  • Lehen aldia amaitu eta hamabost urte irauten badu, eskatu beharko da jarduneko zerbitzura bihurtzeko, ofizioz, hala egin ezean, interes partikularragatiko borondatezko eszedentzian

Debekua deklaratzeko eskumena duen organoak

Egoera deklaratzeko eskumena duen organoak familia bateratzeko borondatezko eszedentzian sailaren idazkariordea izango da lanean ari den edo funtzionarioak karrerako funtzionarioa, zerbitzu zentralek denean, eta autonomia erkidegoko gobernu ordezkariak zerbitzu periferikoetan zaudenean.