Excedencia voluntaria incentivada

Aplikatu beharreko araudia

Borondatezko eszedentzia inzentibatuaren egoeran jasota daude:

Kasu eta baldintzak

Zure eskaerari deklaratu ahal izango dira dauden funtzionarioek:

  • Lehenengo bi faseetan efektiboak berresleitzeko prozedura bat
  • Destinoaren zain dagoela ulertuko da
  • Nahitaezko eszedentzia-egoera bat aplikatzearen ondorioz enplegu-plana

Egoeraren ezaugarriak

  • Pizgarridun borondatezko eszedentzia bost urteko iraupena izango du, eta bete sektore publikoan, funtzionari harremanaren edukina edo kontratu hau izatea lan edo administrazio izaera. aipatutako epe horren barruan, automatikoki, Amaitu ez badu berriz lanean hasteko eskatzen, interes partikularragatiko borondatezko eszedentzian.
  • Pizgarridun borondatezko eszedentzia-egoerara heltzen dutenek eskubidea dute aldizkako zerbitzuan, aparteko ordainsariak eta produktibitate-osagarria, sortutako azken duten lanpostua, eraginkorrak eta zerbitzu-urte oso bakoitzeko. gehienez ere hamabi hilabeteko ordainketa.

Debekua deklaratzeko eskumena duen organoak

Organo eskudunak-aitorpena egiteko borondatezko eszedentzia pizgarridunean funtzio publikoaren estatu idazkaria da.