Excedencia por violencia terrorista

Aplikatu beharreko araudia

Eszedentzia-egoera indarkeria terrorista jasota daude:

Kasu eta baldintzak

Kalte fisiko edo psikikoak jasan diren funtzionarioek jardueraren ondorioz, baita terrorista mehatxatuen 5. artikuluaren arabera 29/2011 legea, irailaren 22an, aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko edo ez ikusi terrorismoaren biktimen babesaren, barne ministerioaren edo epai judizial irmo baten bitartez, eszedentzia hartzeko eskubidea izango dute baldintza beretan genero-indarkeriaren biktimak.

Egoeraren ezaugarriak

Ordainsariak

  • Honetako lehenengo bi hilabeteetan funtzionarioak eszedentzia ordainsariak oso-osorik jasotzeko eskubidea izango eta, hala badagokio, seme-alaba ardurapean izateagatiko familia-prestazioak.

Egin beharreko denbora kontatzeko eta jarduneko zerbitzura bihurtzea.

  • Lehen sei hilabeteetan betetzen zuten lanpostua gordetzeko eskubidea izanen dute, eta aldi hori konputagarria izango da. antzinatasunaren ondorioetarako, karrera eta gizarte-segurantzako araubidearen eskubideak.
  • Jarduketek judizialak egoerak hala beste hiru hilabetez luza daiteke, eta gehienez ere 18 ere ondorio berberak erabiliz, lehen adierazitako babesteko eskubidearen eraginkorra bermatzeko asmoz.

Debekua deklaratzeko eskumena duen organoak

Organo eskudunak-aitorpena egiteko genero-indarkeriagatiko eszedentzia da sailaren idazkariordea. funtzionarioak zerbitzuak ematen dituen funtzionarioak edo funtzionarioa.