Excedencia por violencia de género

Aplikatu beharreko araudia

Genero-indarkeriagatiko eszedentzia-egoeran jasota daude:

Kasu eta baldintzak

Genero-indarkeriaren biktima diren funtzionarioek, haien babesa eraginkorra izan dadin, eskubidea edo gizarte laguntza integralaren, eskubidea izango dute eszedentzia eskatzeko eskubidea ematen gutxieneko epe batean egon behar izan gabe, aldez aurretik zerbitzuak eta galdagarria izan gabe egoteko epea.

Ezaugarriak

Ordainsariak

  • Honetako lehenengo bi hilabeteetan funtzionarioak eszedentzia ordainsariak oso-osorik jasotzeko eskubidea izango eta, hala badagokio, seme-alaba ardurapean izateagatiko familia-prestazioak.

Egin beharreko denbora kontatzeko eta jarduneko zerbitzura bihurtzea.

  • Lehen sei hilabeteetan betetzen zuten lanpostua gordetzeko eskubidea izanen dute, eta aldi hori konputagarria izango da. antzinatasunaren ondorioetarako, karrera eta gizarte-segurantzako araubidearen eskubideak.
  • Jarduketek judizialak egoerak hala beste hiru hilabetez luza daiteke, eta gehienez ere 18 ere ondorio berberak erabiliz, lehen adierazitako babesteko eskubidearen eraginkorra bermatzeko asmoz.

Debekua deklaratzeko eskumena duen organoak

Organo eskudunak-aitorpena egiteko genero-indarkeriagatiko eszedentzia da funtzionarioak zerbitzuak ematen dituen sailaren idazkariordea.