Excedencia forzosa

Aplikatu beharreko araudia

Derrigorrezko eszedentzia-egoeran jasota daude:

Kasu eta baldintzak

Nahitaezko eszedentzia egoeran:

  • Funtzionarioek destinoaren zain egotea, edo aldian zehar, gehienez ere, ezarritako betebeharrak ez betetzea.
    • Kasu horretan, organo eskudunak-aitorpena egiteko nahitaezko eszedentzia funtzio publikoaren estatu idazkaria da.
  • Funtzionarioek jatorrizko lanpostua erreserbatuta ez duten eginkizunik gabe uzteko erabakia irmoa denean, berriz lanean hasteko eskatzen, eta ez zaio sei hilabeteko epean ematen den egunetik kontatzen hasita erantzukizun penala azkentzea edo diziplina.
    • Organo eskudunak-aitorpena egiteko nahitaezko eszedentzia kasu horretan, funtzio publikoko zuzendaritza nagusia da funtzionario atxikitako kidegoen eta eskalen funtzio publikoaren estatu idazkaritzako edo atxikipen-sailaren idazkariordea. gainerako kidegoak eta eskalak.

Egoeraren ezaugarriak

  • Lehenengo kasuan, izan beharko du nahitaez lanera itzultzea. lanpostuen ezaugarriak eskaini diren funtzionarioen efektiboak berresleitzeko prozesua. Funtzionario horiek hurrengo honetara behartuta geratzen dira trebakuntza-ikastaroetan parte hartu eta eskaintzen zaien lanpostuetarako lehiaketetan parte hartu behar dute beren kidego, eskala edo kategoriari egokitzen zaizkien izateraino.
  • Gainerako nahitaezko eszedentzian daudenak behartuta egongo dira deitzen diren lehiaketetan parte hartzea, lanpostuak betetzeko baldintzak eskaintzen dituzten zaizkien onartuko, bai eta jakinarazitako jarduneko zerbitzura beren kidego edo eskalako dagozkion lanpostuetan.
  • Jasotako betebeharrak ez betetzea zehaztuko egoerara norberaren interesengatiko borondatezko eszedentzia.
  • Egoera horretan funtzionarioen oinarrizko lansariak eskuratzeko eskubidea izango dute eta, hala badagokio, seme-alaba ardurapean izateagatiko familia-prestazioak, baita egoera horretan denbora kontatzeko antzinatasunari dagokionez, hirurtekoak eta/edo gizarte-segurantzako. araubidearen eskubideak.