Politika publikoak ebaluatzea.

27/2022 Instituzionalizazio-, abenduaren 20koa, politika publikoen ebaluazioaren estatuko administrazio orokorrean.

27/2022 Instituzionalizazio-, abenduaren 20koa, politika publikoen ebaluazioaren estatuko administrazio orokorrean, helburua, sistema egituratzen publikoa politika publikoak ebaluatzeko estatuko administrazio orokorrean instituzionalizatu egin ahal izateko ebaluazioa egin beharreko ikaskuntza kolektiboaren eta antolaketa hobetzea, zerbitzu publikoa, bereziki kontuak emateari eta gardentasuna, eta horrek ekintza publikoari eta efikazia eta eraginkortasuna hobetzeko politika publikoak eta haien formulazioan ezartzea.

Lege horri esker sustatzen da ebaluazioaren kultura eta zehar-ikuspegia, integrala eta parte-hartzailea ebaluazioa baloratzeko tresna gisa benetako eragina duten politika publikoek.

27/Instituzionalizazio-2022 politika publikoen ebaluazioaren estatuko administrazio orokorrean.

Evaluar es apreciar, analizar, valorar y juzgar una intervención pública a fin de mejorar su calidad.

Zer da politika publikoen ebaluazioa?

Politika publikoen ebaluazioak prozesu sistematiko bat da jakintza sortzea eta arrazoituz gero, bildu, aztertu eta interpretatzeko argibideak, bideratutako politika global hau izatea pública- konpresio bat egitea, plan, programa edo norma-, epaiketa lortzeko duen oinarritua, froga, diseinuari dagokionez, abian jartzea eta ondorioak (emaitzak eta eraginak).

Politika publikoen ebaluazioa zertarako?

 • Gardentasuna sustatzea eta herritarrei kontuen berri emateko aukera, kalitate demokratikoa hobetzeko eta lagungarria da.
 • Erabakiak hartzen laguntzeko tresna da ebidentzietan oinarrituz.
 • Jarduketa publikoa eraginkorra eta eragimenduna du, arrazionaltasunaren gastu publikoa sustatu zuten.
 • Ikaskuntza hobetzen laguntzen du tresna da eta ekintza publikoari izaera estrategikoa eta operatiboa.
 • Ekintza publikoan parte hartzea sustatzen du.

Zer ebaluatu daiteke?

Herri jarduerak ebaluatu daitezke, edozein dela modua: politika, plan, programa edo neurria.

Ebaluazioaren diseinuari buruz esan du, praktikan (ezarpena) eta ondorioak (emaitzak eta eraginak) jarduera publikoak.

Zer da politika publikoen ebaluazioari institutua (IEPP)?

507/2021 Errege Dekretua, uztailaren 10ekoa, zeinaren bidez, ministerio-sailak berregituratzen diren eta  2021/682 Errege Dekretua, abuztuaren 3koa, oinarrizko egitura organikoa garatzen duena ekonomia eta ogasun ministerioko funtzio publikoa eta 139/2020 errege dekretua, urtarrilaren 28koa, ministerio-departamentuen oinarrizko egitura organikoa ezartzen duena, ezartzen du politika publikoen ebaluazioari institutua atxikitzen zaio, ogasun ministerioa eta funtzio publikoaren estatuko idazkaritzaren bidez, funtzio publikoaren zuzendariordetza nagusiaren maila organikoarekin (14.6 artikulua).

Eremuan garatu Institutuari dagokio estatuko administrazio orokorraren eta haren erakunde publikoak:

 • Politika publikoen ebaluazioa eta plan eta programa esleiturik, eta haien ebaluazioa, ministerio-sailekin koordinaturik.
 • Kultura sustatzen duten politika publikoen ebaluaketa.
 • Formulazio eta hedapena ebaluatzeko metodologiak.
 • Enplegatu publikoen prestakuntza sustatzea, arlo honetan administrazio publikoko estatuko institutuarekin, koordinatuta
 • Laguntza behar instrumentala analisiak egiteko behar duten modernizazio prozesatuetan plangintza edo sustatzen dituen estatuko idazkaritzarena, Lurralde Politika eta funtzio publikoaren zuzendari nagusiak.

Zer politika publikoak ebaluatzeari IEPP loturiko bestelako jarduerak egiten?

 • Politika publikoen ebaluazioari buruzko prestakuntza.
 • Politika publikoen ebaluazioari buruzko agiri teknikoak prestatzea eta metodologia.
 • Hainbat erakundek parte hartu du, eta foro zerikusia duten erakundeen politika publikoak ebaluatzea.