Estatuko administrazio orokorraren jaurlaritzako kideen eta goi-kargudunen

Nori aplikatu behar zaio bateraezintasunei buruzko araudia?

3/2015 Legearen ondorioetarako, martxoaren 30ekoa, goi-karguan aritzea arautzen duen estatuko administrazio orokorraren, honako hauek dita goi karguak:

  1. Gobernuko kideak eta estatu-idazkariak.
  2. Idazkariordeak eta antzekoak; idazkari nagusiak; autonomia-erkidegoetako gobernu-ordezkaria, Ceuta eta Melilla; gobernu-ordezkariak zuzenbide publikoko entitateak; eta sailetako buruek diplomaziako ordezkaritza iraunkorrak, bai eta aurreko buruak nazioarteko erakundeen esku ere.
  3. Idazkari nagusi teknikoak, zuzendari nagusiak, estatuko administrazio orokorraren eta parekatuak.
  4. Lehendakariak, lehendakariordeak, zuzendari nagusiak, zuzendari exekutiboak eta antzekoak, estatuko sektore publikoko entitateek, administrazioetako, fundazioetako eta lotuta edo haren mende, estatuko administrazio orokorraren, badira, eta horien izendapena gorengo arduradun berak ministroen kontseiluaren erabakia, edo bere gobernu-organoak eta, nolanahi ere, lehendakariak eta zuzendariak zuzendari nagusi kargua duen erakunde kudeatzaileak eta gizarte segurantzako zerbitzu komunak; lehendakariak eta zuzendariak estatu-agentziak, lehendakariak eta zuzendarien eta baita metabrainz fundazioko Presidente eta idazkari nagusia Da Portu-Agintaritza Ekonomia eta gizarte kontseilua.
  5. Lehendakariak, lehendakariordeak eta gainontzeko kideek merkatuen eta lehiaren batzorde nazionalaren lehendakariak, gardentasunerako eta gobernu onerako kontseiluko lehendakariak, erantzukizun fiskaleko agintaritza independentearen lehendakaria, lehendakariordea eta kontseiluko kideei, balore merkatuaren batzorde nazionalaren lehendakaria, kontseilariak eta idazkari nagusia, bai eta segurtasun nuklearreko kontseiluaren lehendakariak eta artezkaritza-organo horietako kideen eta erakunde arautzaile edo beste edozein.
  6. Zuzendariek, zuzendari exekutiboak, Idazkari Nagusi edo baliokideen erakunde erregulatzaileek eta gainbegiratzea.
  7. Titularrek. estatuko sektore publikoan beste lanpostu bat, edozein, beren izena zeinahi dela ere, eta izendapen horren ministroen kontseiluak egiten direnak izan ezik) eta zuzendariorde nagusiek hartzen eta parekatuak.

Ez da goi-kargu-ministroen kontseiluak izendatzen duenak ekitaldirako funtzioren bat aldi baterako edo ordezkaritza publikoa, eta ez baldin badauka, une horretan, goi-kargu.

GOBERNU ONA ETA ARAUTZEKO LEGEAREN ALDERDI GARRANTZITSU GOI-KARGUAN ARITZEA.

APLIKATU BEHARREKO ARAUDIA

-LEGEAgardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzkoa :19/2013 Legea, abenduaren 9koa (EAO, abenduaren 10).

-LEGEAgoi-karguan aritzea arautzen duen estatuko administrazio orokorraren:3/2015 Legea, martxoaren 30ekoa (martxoaren 31ko BOE).

-ERREGE DEKRETUApor el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades:Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo (BOE de 6 de marzo).

-ERREGE DEKRETUAgaratzen dituen erregelamendua onartzen duena Atariko tituluak, II eta III. 3/2015 legea, martxoaren 30ekoa, goi-karguan aritzea arautzen duen estatuko administrazio orokorraren:Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre (BOE de 29 de septiembre).

-ORDENAhasteko data zehazten duena izango da eraginkorra izateko betebeharra bitarteko elektronikoen bidez Confictos bulegoari interes-aurreikusitako prozedurak 3/2015 legea, martxoaren 30ekoa, goi-karguan aritzea arautzen duen estatuko administrazio orokorraren eta hura garatzeko araudia, errege dekretu bidez onartua: 1208/2018, irailaren 28koa; eta ereduak onartzen dituena. aitorpen, komunikazio eta dokumentu elektronikoak.TFP agindua 2020/2/, urtarrilaren 8koa (urtarrilaren 10eko BOE).

- AGINDUA,por la que se modifica la Orden TFP/2/2020, de 8 de enero. Ordena TFP/350/2020, apirilaren 16koa (apirilaren 17ko BOE).

ARGITALPENAK

Aitorpen Eredu Ofizialak, eta goi-kargudunak

Aginduan xedatutakoaren arabera TFP/350/2020, apirilaren 16koa, aitortzeko ereduei eta baimenak aipatu bitarteko elektronikoen bidez, egoitza elektronikoaren bidez beteko atariaren Horrela funtzionatzen du:

https :// sede.funciona.gob.es/public/zerbitzu/solicitudes-alto-cargo

Eskaera-eredua jarduera ziurtagiria

Ondare-aitorpenak

Betetze-mailari buruzko txostena ezarritako betebeharrak 3/2015 legea

Kontaktua

e-mail:altos.cargos@correo.gob.es

Tlf. 91 273 33 65 / 91 273 33 54/ 91 273 33 56 / 91 273 33 72

Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado