Interes Gatazken Bulegoak

Interes gatazken bulegoari eskumenak

Jaurlaritzako kideen eta goi-kargudunen estatuko administrazio orokorrak (Ley3/2015 agindua, martxoaren 30ekoa, goi-karguan aritzea arautzen duen).

  • Legean xedatutako txostenak egitea.
  • La gestión del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos del Estado.
  • Eskatzea xedapena edo goi-kargu baten batengatik utzi du estatuko administrazio orokorraren legean aurreikusten diren betebeharrak betetzea.
  • Eramatea eta kudeatzea eta ondasun eta eskubide-kargudunen Ondare, estatuko administrazio nagusiaren eta zaintzeko erantzukizuna, segurtasuna eta kalte-gabetasuna horien barruan dauden datuak eta dokumentuak.
  • Dagozkion gaietan laguntzea, izaera analogoa duten organoekin elkarlanean.

Administrazio publikoen zerbitzuko langileen (53/1984 Legea, abenduaren 26koa, herri administrazioen zerbitzura dauden langileen bateraezintasunak 598/1985 Errege Dekretua, apirilaren 30ekoa, eta HAP/1333/2012 legea garatzen duen Agindua, ekainaren 14koa, eskumenak delegatzea interes gatazken bulegoak).

  • Prozeduren kudeaketa jarduera burutzeko bateragarritasunebazpenak, bigarren lanpostu edo jarduera bat sektore publikoan, jarduera nagusia estatuko administrazio orokorraren eremuan, dagokion
  • Bateragarritasun-prozeduren kudeaketa jarduera profesionalak edo merkataritza edo industriaren herri administrazioetatik kanpo jarduera publikoa denean, dagokion estatuko administrazio orokorraren eremuan.
  • Txostenak jarduerak bateragarri eskaerak dagokionez, sektore publikoan, bigarren lanpostu denean dagokion estatuko administrazio orokorraren eremuan, eta ebatzi behar eskumenen eremuaren barruan, autonomia-erkidego bateko edo toki-korporazio bateko.
  • Ebazteko lanpostu publiko aukeren artean bateraezinak.