Governança Pública

Les Administracions Públiques han d'assegurar un marc normatiu estable i adaptat a les necessitats dels nostres ciutadans i empreses, que contribueixi a  simplificar les seves relacions amb les diferents Administracions Públiques, a millorar la competitivitat de les nostres empreses i enfortir la  confiança en les institucions i en la qualitat dels serveis i decisions.

La governança suposa un canvi de paradigma en les relacions administratives, propiciant l'adopció de  polítiques públiques amb la participació de diferents sectors públic i privat.

En l'àmbit de l'Administració General de l'Estat, la Direcció general de Governança Pública exerceix les seves funcions amb el propòsit de guiar i dirigir l'activitat administrativa des d'una triple perspectiva: coordinació de l'organització per assegurar una actuació ordenada per evitar duplicitats i aconseguir un ús adequat dels recursos, avaluació de la gestió administrativa per millorar el funcionament dels serveis, i orientació de l'organització i serveis cap al ciutadà.

Simplificación administrativa y reducción de cargas

Inspección de Servicios

Atención a la ciudadanía

Calidad en las Administraciones Públicas​

Transparència

Gobierno abierto

Registros electrónicos y notificaciones

Oficinas de Asistencia en Materia de Registros