Personal laboral amb sistema de classificació professional basat en grups professionals, especialitats professionals i/o famílies professionals