Evolució dels efectius de les Administracions Públiques

El Butlletí Estadístic del Personal al servei de les Administracions Públiques, Registre Central de Personal, té com a objectiu facilitar la informació relativa als efectius al servei de les diferents Administracions Públiques.

Aquesta sèrie recull l'evolució d'aquests efectius, a 1 de gener, d'acord amb les dades anuals publicades en aquest Butlletí.