Estudis d'envelliment de les plantilles en les Administracions Públiques

Estudis d'envelliment de les plantilles en les Administracions Públiques

Estudis d'envelliment de les plantilles en les Administracions Públiques

 

 

La Direcció general de Funció Pública elabora aquests estudis amb l'objectiu d'oferir una visió el més àmplia possible sobre la distribució dels efectius en  l'Administració General de l'Estat (AGE) en funció de la seva edat, amb la finalitat última d'analitzar el possible impacte futur que tindran les jubilacions i les  possibles baixes derivades de l'envelliment del personal.