Sotsdirecció General del Registre Central de Personal

Qui som

El Registre Central de Personal (RCP) és el registre administratiu de l'Administració General de l'Estat. En ell s'inscriuen els actes i resolucions que afecten a la vida administrativa del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació. Està regulat pel Reial decret 2073/1999, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reglament del Registre Central de Personal i les normes de coordinació amb els de les restants Administracions públiques. (Seguir llegint)

  Funcions

  • La gestió del Registre Central de Personal.
  • El seguiment i anàlisi de les retribucions dels càrrecs electes i dels llocs d'empleats públics de les administracions de les comunitats autònomes i entitats que integren l'Administració Local.

  Una mica d'història

  El Registre Central de Personal té el seu origen en l'article 12 del Decret 315/1964, de 7 de febrer, pel qual s'aprova la Llei articulada de Funcionaris Civils de l'Estat. (Seguir llegint)

  Algunes xifres

  En el Registre Central de Personal s'emmagatzemen dades de gairebé 2.000.000 d'empleats públics, dels quals més de 300.000 tenen un expedient obert amb alguna de les Administracions Públiques a les quals serveix el Registre Central de Personal. En els últims 10 anys, s'han realitzat una mitjana de 40.000 inscripcions a l'any, amb una clara tendència ascendent des de l'any 2015, i gairebé 500.000 anotacions a l'any, de manera que hi ha més de 20 milions de documents emmagatzemats.

  Contacte

  Para qüestions relacionades amb la gestió ordinària del RCP premi aquí:

   

  • Telèfon: 91 273 29 12