Competencias y formación en evaluación de políticas públicas

L'article 16 de la Llei 27/2022, de 20 de desembre, d'institucionalització de l'avaluació de polítiques públiques en a l'Administració General de l'Estat estableix que “l'Agència Estatal d'Avaluació de Polítiques Públiques, en col·laboració amb  l'Institut Nacional d'Administració Pública i, si escau, amb l'Institut d'Estudis Fiscals, identificarà les competències necessàries per a l'acompliment de la funció avaluadora i dissenyarà plans específics de formació en matèria d'avaluació de polítiques públiques per a les empleades i empleats públics”.

MARCO DE COMPETÈNCIES EN AVALUACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES

El Marc de Competències en avaluació de polítiques públiques. Administració General de l'Estat que aquí es presenta conté el treball realitzat per un grup interdepartamental que ha treballat en la segona meitat de 2022 en la identificació del conjunt d'habilitats/habilitats, coneixements i aptituds que es necessiten per exercir la funció avaluadora.

Aquest conjunt de competències s'integra en l'ecosistema competencial de l'INAP (accés), com una referència essencial en la professionalització de les funcions d'Estat.

El Marc s'orienta a definir les capacitats de l'Administració General de l'Estat per dur a terme processos d'avaluació amb un alt nivell d'especialització, i establir uns criteris comuns i transparents per valorar el grau de desenvolupament. A més, identifica les necessitats formatives i de desenvolupament professional en aquesta àrea funcional. Per a això defineix les competències professionals que es requereixen per a l'acompliment eficaç de les funcions i responsabilitats dels diferents perfils relacionats amb l'avaluació de polítiques. En última instància, la seva finalitat és contribuir de manera referencial per a la resta dels promotors de la formació en la millora de les polítiques públiques, pilar essencial de l'acció de govern.

Marco de competències en avaluació de polítiques públiques

 

Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques (*IEPP)

instituto.evaluacion@correo.gob.es

91 273 4662 (Secretaria)