Declaració d'accessibilitat

La Secretaria d'Estat de Funció Pública s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, pel qual es trasllada la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2016.

La present declaració d'accessibilitat s'aplica al lloc web https://www.funcionpublica.hacienda.gob.es, *exluyendo els continguts incrustats provinents d'altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

a) Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018

 • Hay páginas que incorporan reproductor de vídeo que no dispone de un modo para seleccionar y reproducir audiodescripciones disponibles [requisito número 7.2.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reproducción de audiodescripción].
 • Algunas imágenes no están etiquetadas o tienen una alternativa textual genérica [requisito número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contenido no textual].
 • Algunos vídeos pregrabados en el sitio web no disponen de audiodescripción o medios alternativos [requisitos número 9.1.2.3 y 9.1.2.5 de la norma UNE-EN 301549:2022 Audiodescripción o medios alternativos (grabado)]. 
 • En alguna pàgina la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit nombre 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].  
 • Hay páginas que requieren de una orientación apaisada o retrato para ser visualizadas correctamente [requisito número 9.1.3.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Orientación].
 • En alguna página se ha utilizado el color como único medio visual para transmitir información, indicar una acción, provocar una respuesta o distinguir un elemento visual [requisito número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Uso del color]. 
 • En alguna página el contenido puede perder funcionalidad o información al ampliar el contenido [requisito número 9.1.4.10 de la norma UNE-EN 301549:2022 Reajuste del texto].
 • En alguna página algunos elementos no tienen el foco del teclado [requisito número 9.2.1.1 de la norma UNE-EN 301549:2022 Teclado]. 
 • En algún documento la navegación secuencial mediante el teclado podría no tener un orden consistente [requisito número 9.2.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Orden del foco].
 • De manera puntual algún enlace podría no tener definido el propósito específico de manera textual [requisito número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549:2022 Propósito de los enlaces].
 • La ubicació del focus no és sempre visible quan es navega amb teclat [requisit nombre 9.2.4.7 de la norma UNE-EN 301549:2022 Focus visible]. 
 • De manera puntual algunas etiquetas que acompañan a los controles no tienen el mismo nombre [requisito número 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Inclusión de la etiqueta en el nombre].
 • En algun document la informació, estructura i relacions no estan determinades per programari o no tenen alternativa com a text [requisit nombre 10.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2022 D'informació i relacions].
 • En algún documento la relación de contraste en texto podría no ser de al menos 4.5:1 [requisito número 10.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2022 Contraste mínimo].

 • Puntualmente algún documento podría no tener identificado el título de la página [requisito número 10.2.4.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Titulado de páginas].

 • En algun document els components d'interfície d'usuari com a elements de formulari, enllaços i components generats per *script no segueixen l'estructura recomanada per les pautes d'accessibilitat [requisit nombre 10.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549:2022 Nom, funció, valor].

b) Càrrega desproporcionada

 • No aplica.

c) El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable

 • Poden existir arxius d'ofimàtica en PDF i altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat. Encara que s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho compleixin.
 • Pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats pel Ministeri al com es troba adscrita la Secretaria d'Estat de Funció Pública o que no estiguin sota el seu control, com per exemple, arxius ofimàtics.

 • Poden existir arxius *pregrabados publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d'accessibilitat.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser preparada el dia 04/10/2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per *inSuit el dia 01/09/2023.

Última revisió de la declaració: 04/10/2023

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accessibilitat (article 10.2.a de el Reial decret 1112/2018) com, per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

 • Correu electrònic: accesibilidadweb.sefp@correo.gob.es
 • Telèfon: 912734594

Concorde a l'article 10.2.b del RD 1112/2018, també pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018.
 • Una sol·licitud d'informació accessible relativa a:
  • Contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112/2018 según lo establecido por el artículo 3, apartado 4.
  • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega *desproprocionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d'una *solictud raonable i legítima.

Les sol·licituds d'informació accessible i queixes es poden presentar a través del  procediment de sol·licitud d'informació accessible i queixes , així com de la resta d'opcions recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'Octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d'informació accessible seran rebudes i tractades per la unitat responsable dels continguts d'aquest lloc web.

Procediment de reclamació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, aquesta hagués estat desestimada, no s'estigués d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complís els requisits contemplats en l'article 12.5, la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que hagi transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

La reclamació pot ser presentada a través de procediment de reclamació  del Ministeri, així com en la resta d'opcions recollides en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la unitat responsable d'aquests continguts.

Contingut opcional

La última revisión de la accesibilidad se ha realizado en octubre de 2023.

Per motius de seguretat no s'assegura el suport a internet explorer i recomanem l'ús de *microsoft *edge. La resolució web mínima recomanada és de 1280x1024.

El lloc web està dissenyat per a una visualització adaptable, amb el que es visualitza de forma òptima en els dispositius *tablet i mòbils.