Incompatibilitat i conflictes d'interessos

Els Membres del Govern, Alts Càrrecs i resta de personal al servei de les Administracions Públiques han d'exercir les seues funcions amb plena dedicació, imparcialitat i independència.

Oficina de Conflictes D´Interessos

Membres del Govern i Alts Càrrecs de l'Administració General de l'Estat

Personal al servei de les administracions públiques

Informe sobre Compliment dels Alts Càrrecs

La transparencia, la integridad y la igualdad como elementos esenciales de la participación de los grupos de interés en la adopción y ejecución de las políticas públicas

La transparencia, la integridad y la igualdad como elementos esenciales de la participación de los grupos de interés en la adopción y ejecución de las políticas públicas