Guía de Navegación

A Secretaría de Estado de Función Pública pon a disposición dos cidadáns un portal en Internet, www.funcionpublica.hacienda.gob.es, a través do cal se pode acceder á información e os servizos que ofrece. 

O portal deseñouse seguindo unha estrutura de contidos e un sistema de navegación baseados en garantir a máxima usabilidade e accesibilidade para o usuario.

Co fin de pór a disposición dos usuarios unha pequena guía de navegación, a seguir explícase brevemente como se organizan os contidos do portal www.funcionpublica.hacienda.gob.es.  

As páxinas do portal estrutúrase en varios apartados:

1. Cabeceira do portal:

Esta cabeceira mantense constante nas diferentes páxinas do portal.

Picando no escudo institucional do Ministerio pódese volver en todo momento á páxina de inicio do portal.​

Para visualizar a versión do portal nunha lingua distinta ao español (idioma por defecto), haberá que seleccionar a lingua desexada na pestana da dereita (Castelán, *Galego, Éuscaro, *Valencià, *English)

Pódese buscar contido introducindo un texto á esquerda da icona lupa.

Na zona central da cabeceira móstranse as seccións principais do portal: Secretaría de Estado de Función Pública, Gobernación Pública, Incompatibilidade e conflitos de intereses e Avaliación de políticas públicas.

2. Zona central de contidos:

Na parte central das páxinas localízase a información do portal.

Na portada atópanse ligazóns aos espazos destacados do portal, así como a fontes externas de relevancia.

Unha vez entramos dentro dunha sección pódese usar o menú lateral esquerdo para navegar dentro da mesma. Así mesmo, pódese empregar a desagregación da estrutura xerárquica para navegar, o cal está situado na parte superior do compoñente central.

3. Pé de páxina

O pé de páxina mantense constante ao longo das diferente páxinas.

Mostra a estrutura do portal en seccións e *subsecciones, permitindo acceder a cada un delas picando na ligazón correspondente.

Mostra as ligazóns ás seguintes páxinas: Guía de navegación, Mapa, Contacto, Nota legal e Accesibilidade.

Na zona da dereita presenta as diferentes redes sociais da Secretaría de Estado de Función Pública, podendo acceder a cada unha delas picando na icona correspondente.

¿Como navegar a través do portal?

Dentro de cada sección pódese usar o menú lateral esquerdo ou a desagregación xerárquica da zona superior.

 En todo caso pódese usar os menús da cabeceira e pé de páxina para acceder ás diferentes seccións e *subsecciones.

 Picando no *logo institucional da cabeceira pódese volver á páxina de inicio do portal.