Registro de Funcionarios Habilitados

Registro de Funcionarios Habilitados

HABILITA es la aplicación que gestiona el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado.

Arau-eraginaren azterketari buruzko memorian helburua da bermatzea, proiektu bat egitea eta onartzea, zenbatesteko egin behar den informazio guztia duen eragina dela eta, araua, hartzaileei eta eragile.

Gure ordenamendu juridikoa osatzen duten arauak, bere edukia erraz ulertzeko modukoa izango da sinpleak izatea. izan behar du, beraiek zuzentzen zaizkie.

El 27 de octubre de 2017 el Consejo de Ministros aprobó el931/2017 Errege Dekretua arautzen duen arau-eraginaren azterketari buruzko memorianeta indargabetzen duenaaurreko 2009ko testuaErrege dekretu berriak garatzea. helburua aurreikuspenak artikuluari emandako idazkera berriaren 26.3.Gobernuaren azaroaren 27ko 50/1997 legearenbidezLey 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Públicodagokionez, arau-eraginaren azterketari buruzko memorian, eskaerarekin batera aurkeztu behar den lege-aurreproiektu eta proiektuak, Lege-Dekretuak eta legezko arauak. Benetako Decretos-Leyes Egokitzen diren azken modu hori administrazio-lege berriak eta gomendioak eta jardunbide hobeak elgeren eta europako batasunean. Era berean, testu agindu bat 6 hilabete, egungo egiteko Gida Metodologikoa egokitzeko MAIN.

Documentos de interés