Goi-kargudunen betetzeari buruzko txostena

BETETZEARI BURUZKO TXOSTENA GOI-KARGUDUNAK ZEHAZTEN DIREN BETEBEHARRAK 3/2015 LEGEA, MARTXOAREN 30EKOA, GOI-KARGUAN ARITZEA ARAUTZEN DUEN ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREN

3/2015 Legea, martxoaren 30ekoa, goi-karguan aritzea arautzen duen estatuko administrazio orokorraren, 22. artikuluak xedatzen duenez, kontrolaren gardentasuna ziurtatzeko bateraezintasunen araubidea, lege horrek aurreikusten duen interes gatazken bulegoari igorriko dio sei hilabeteko bakoitzean, Gobernu-ekintza sailera bidal ditzaten diputatuen kongresua, datuekin, pertsonalizatuak betetzeari buruzko txosten bat, goi-kargudunek aitortzeko obligazioak, bai eta egin diren arau-hauste egin izana, eta dagokionez ezarri diren zehapenak, prozesu horien arduradunak identifikatuko da.

2022 Lehen seihilekoan

2022 Lehen seihilekoan

2022 Lehen seihilekoan

2022 Lehen seihilekoan

2021 Bigarren seihilekoa

2021 Lehen seihilekoan

Bigarren seihilekoan 2020

Lehen seihilekoan 2020

Bigarren seihilekoan 2019

Lehen seihilekoan 2019

Bigarren seihilekoan 2018

Lehen seihilekoan 2018

Bigarren seihilekoan 2017

Lehen seihilekoan 2017

2016Ko bigarren seihilekoa

2016Ko lehenengo seihilekoa

Bigarren seihilekoan 2015

2015Eko lehen seihilekoan

2014Ko bigarren seihilekoan

Aurretik, 3/2015 legea, martxoaren 30ekoa, 16. artikuluan indargabetua5/2006 Legea, apirilaren 10ekoainteres-gatazkak arautzeari buruzkoa gobernuko kideen eta goi-kargudunak, estatuko administrazio nagusiaren kontrolaren gardentasuna ziurtatzeko ezartzen du, bateraezintasunen araubidea, eta lege horrek aurreikusten dituzten eskumenei kalterik egin gabe beste organo batzuei egozten zaizkio, interes gatazken bulegoari igorriko dio sei hilabeteko bakoitzean, Gobernu-ekintza sailera bidal ditzaten diputatuen kongresua, "ren ibilbidearen gaineko informazio zehatza eta goi-kargudunek aitortzeko obligazioak betetzea, bai eta egin diren arau-hauste egin izana, eta isunak ezarri dituzten, eta horien arduradunak identifikatuko