Butlletí Estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques

El Butlletí Estadístic del personal al servei de les Administracions Públiques és una estadística elaborada pel Registre Central de Personal a partir de l'enumeració de dades administratives recopilades des de diferents fonts amb l'objectiu de presentar informació dels efectius al servei de l'Administració Pública Estatal, les Administracions de les Comunitats Autònomes, l'Administració Local i les Universitats.

Novetats Butlletí

Publicat el Butlletí Estadístic del Personal al servei de les Administracions Públiques (*BEPSAP) amb dades actualitzades a juliol de 2022: 2.731.117 efectius, 13.547 més pel que fa a gener de 2022:

Novetats-*BEPSAP-Julio 2022

                                 

Any

Gener

Julio

2022

Gener 2022 (pdf)

*Microdatos          (*zip)

Publicada *correción i fe d'errates

Julio 2022 (pdf)

*Microdatos        (*zip)

2021

Gener 2021 (pdf)

*Microdatos        (*zip)

Julio 2021 (pdf)

*Microdatos       (*zip)

Fe d'errates

2020

Gener 2020 (pdf)

*Microdatos        (*zip)

Taules estructura antiga        (*zip)

Julio 2020 (pdf)

*Microdatos (*zip)

2019

Gener 2019 (pdf)

Julio 2019 (pdf)

*Microdatos (*zip)

Taules estructura antiga (*zip)

2018

Gener 2018 (pdf)

Julio 2018 (pdf)

2017

Gener 2017 (pdf)

Julio 2017 (pdf)

2016

Gener 2016 (pdf)

Publicada correcció i fe d'errates (1)

Julio 2016 (pdf)

Publicada correcció i fe d'errates (2)

2015

Gener 2015 (pdf)

Julio 2015 (pdf)

2014

Gener 2014 (pdf)

Julio 2014 (pdf)

2013

Gener 2013 (pdf)

Julio 2013 (pdf)

2012

Gener 2012 (pdf)

Julio 2012 (pdf)

2011

Gener 2011 (pdf)

Julio 2011 (pdf)

2010

Gener 2010 (pdf)

Julio 2010 (pdf)

2009

Gener 2009 (pdf)

Julio 2009 (pdf)

2008

Gener 2008 (pdf)

Extracto Gener 2008 (pdf)

Extracte Julio 2008 (pdf)

2007

Gener 2007 (pdf)

Extracto Gener 2007 (pdf)

Extracte Julio 2007 (pdf)

2006

Gener 2006 (pdf)

Extracto Gener 2006 (pdf)

Extracte Julio 2006 (pdf)

 

Butlletins d'anys anteriors (2005-1990)

 

(1) Afecta a les taules (i quadres associats) 1.5 i 1.5.1.

(2) Afecta a les taules (i quadres associats) 1.1, 1.5, 1.5.1, 1.6.1, 1.7, 1.7.1 i 1.7.2 i epígraf 2 "Aspectes rellevants de la present edició"