Informes d'Avaluació

A continuació es recullen els informes d'avaluació de polítiques públiques i a documents metodològics d'interès relacionats amb l'avaluació i la funció avaluadora, ordenats cronològicament. Entre ells es poden consultar els informes d'AEVAL fins a 2016 que constitueixen el patrimoni documental del *IEPP en aquesta matèria.

Informe de diagnòstic de l'avaluació en l'Administració General de l'Estat 2021

L'Estudi de Diagnòstic de l'Avaluació en l'Administració General de l'Estat realitzat per l'Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques analitza i mostra la situació en 2021 de les pràctiques relacionades amb el control, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques en l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, amb l'objectiu de servir de punt de partida per als treballs d'elaboració de la Llei d'institucionalització de l'avaluació en l'Administració General de l'Estat.

Aquesta llei és un compromís del Govern d'Espanya inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, en el seu Component 11 de Modernització de les Administracions Públiques.

Estudi de diagnòstic de l'avaluació en l'AGE

Annexos diagnòstic avaluació AGE

Informe de diagnòstic de l'avaluació en l'Administració General de l'Estat 2021

L'Estudi de Diagnòstic de l'Avaluació en l'Administració General de l'Estat realitzat per l'Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques analitza i mostra la situació en 2021 de les pràctiques relacionades amb el control, el seguiment i l'avaluació de polítiques públiques en l'Administració General de l'Estat i els seus organismes públics, amb l'objectiu de servir de punt de partida per als treballs d'elaboració de la Llei d'institucionalització de l'avaluació en l'Administració General de l'Estat.

Aquesta llei és un compromís del Govern d'Espanya inclòs en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya, en el seu Component 11 de Modernització de les Administracions Públiques.

Estudi de diagnòstic de l'avaluació en l'AGE

Annexos diagnòstic avaluació AGE

Avaluació de Polítiques Públiques 2020

Avaluació intermèdia de l'Estratègia Nacional Integral per a persones sense llar 2015-2020 (ENI-*PSH): L'Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques (*IEPP) publica l'informe de l'Avaluació intermèdia de l'Estratègia Nacional Integral per a Persones Sense Llar (2015-2020), realitzada per encàrrec de la Secretaria d'Estat de Drets Socials. L'objectiu general de l'avaluació era determinar com i fins a quin punt s'han engegat les actuacions de l'Estratègia, i aportar evidències sobre el disseny, desplegament i implementació, incloent els resultats primaris fins a on ha estat possible. L'avaluació es planteja com a objectiu ser útil com a eina de recolzo en la presa de decisions sobre l'Estratègia i la seva redissenyo.

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2015

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2013

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2011

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2010

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2009

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2008

Informes d'avaluació de polítiques públiques 2007